Vår klinik

Kliniken startade våren 2010 och vi finns i samma byggnad som Sickla Hälsocenter.

Telefon 08-556 744 27

Gratis parkering finns i direkt anslutning till mottagningen.

Vi eftersträvar alltid korta väntetider och nöjda patienter och remittenter!

Besöks- och remissadress:
Sickla ÖNH-center
Atlashuset, Planiavägen 5
131 54 Nacka
08-556 744 27

Landstingsavtal (SLL) och sedvanlig patienttaxa för specialistbesök och frikort gäller.