Våra råd

Ta hand om din näsa!

Skölj näsan med saltvatten

Att skölja näsan med saltvatten är ett utmärkt sätt att förbättra näsan vid många olika besvär. Sköljningen spolar bort bakterier, virus, allergener (allergiframkallande partiklar) skorpbildningar, överflödigt slem och irriterande

Läs mer

Ta hand om din röst och hals!

Undvik att skrika eller viska

Att skrika eller viska belastar stämbanden än mer. Undvik att tala i buller eller stimmiga miljöer.

Vila rösten

Läs mer

Miniguide till snarkningar

Av Peter Åhnblad, leg läkare, specialist i Öron-, näs- och halssjukdomar, Överläkare Sickla ÖNH-center
Senaste reviderad 140203

Inledning

Snarkning är ett ämne som berör oss alla. Antingen snarkar vi själva eller har en anhörig, bekant eller kollega som gör det. Från att tidigare varit ett styvmoderligt behandlat symtom som man närmast gjort sig lustig över har vi nu börjat förstå vidden av vad snarkningar och nattliga andningsuppehåll kan betyda för hälsan, i privatlivet och på arbetsplatsen. Det finns mängder av trötta, okoncentrerade eller nedstämda människor som ingen ännu så länge tänkt på kan lida av snarkningar. Uppmärksamma dessa för utredning och adekvat behandling.

Vad orsakas snarkningarna av?

Läs mer

Råd vid näsblödning!

Bakgrund

Näsblödning, epistaxis (latin), är en vanlig åkomma som mer än hälften av befolkningen någon gång drabbas av. I näsans slemhinna finns mängder av små blodkärl som kan ge upphov till blödning. Oftast kommer näsblodet från ena sidan av näsan från den främre nässkiljeväggen. Det är betydligt ovanligare att näsblödningen kommer från ett kärl längre bak i näsan. Vid dessa fall rinner blodet ofta ut från bägge näsborrarna.

Orsaker

Läs mer

Landstingsavtal (SLL) och sedvanlig patienttaxa för specialistbesök och frikort gäller.