NYHET FÖR SNARKARE!

UPPSTRAMANDE BEHANDLING VID SNARKNINGAR

Som första öron-, näs- och halsklinik i Sverige kan vi erbjuda behandling av snarkningar med uppstramande mjuklaser i gommen (Erb-YAG-laser, NightLase®).

  • Ingen smärta
  • Ingen bedövning behövs
  • Ingen konvalescens

 Information

Snarkningar

Minst var 3:e vuxen har återkommande snarkningar som stör partnern och ibland även den som snarkar. Vanligen kommer ljudet från en vibrerande gom och bakre svalgvägg. Innan man startar en laserbehandling går man noggrant igenom den övriga hälsan, vilka eventuella läkemedel man tar, hur det ser ut i näsan, munnen, gommen, svalget och halsen och hur resultatet av en sömnregistrering i hemmet ser ut.

Laserbehandlingen

Laserbehandlingen är speciellt framtagen för behandling av gommen vid snarkningar. Lasern är av typen Erbium-YAG och absorberas av vattnet i slemhinnan som på så sätt värms och krymper. Detta öppnar upp svalget och minskar snarkningarna. Behandlingen är smärtfri och någon bedövning behövs inte. Vanligen behandlas området vid 2-3 st tillfällen inom 1½ månad. Varje tillfälle tar ca 45 min.

Behandlingseffekten

Som med alla andra sorters behandlingar kan man inte garantera positiv effekt men av de behandlingar som utförts har den absoluta majoriteten blivit nöjda och snarkar mindre. Effekten styrs av en rad olika saker men om du vid konsultationen befunnits lämplig för denna typ av behandling ökar chansen till ett bra resultat.

Kostnad

Lasersystemet (NightLase®) är mycket kostsamt att ta fram och innebär en stor investering för en klinik. Endast ett fåtal specialister utför denna typ av behandling. Någon återbetalning kan inte lämnas även för de fåtal som inte får tillfredsställande effekt av behandlingen. Full betalning för behandlingen måste ha skett innan första behandlingsomgången. Behandlingen utförs i 3 omgångar och kostnaden är 8 000+8 000+4 000 SEK (totalt 20 000 SEK inkl moms). Arbetsgivare kan erbjuda bruttolöneavdrag och detta tas inte upp till beskattning (i inkomstskattelagen) om den bekostas av arbetsgivaren (Skatteverket,
Rättsavd Dnr. 131-53433-12/1152)

Risker och biverkningar

Alla behandlingar är förknippade med en viss form av risk och biverkningar. Denna typ av laserbehandling mot snarkningar har få risker och milda biverkningar. Efter behandlingen kan halsen kännas något irriterad och ”rå” under någon dag ungefär som vid en mild förkylning eller då man druckit något lite för varmt. Ibland kan rodnader och blåsor uppträda som också försvinner efter några dagar. Några ökade risker för blödningar eller infektioner anses inte förekomma. Den största risken är att behandlingen har liten eller ingen effekt och detta inträffar ibland men inte ofta.

Efter behandlingen

Man kan leva som vanligt efter behandlingen. Vi rekommenderar att man kontrollerar effekten av behandlingen med en sömnregistrering och skattar sina besvär med formulär efteråt. Vanligen följer vi också upp resultaten efter ½ och 1 år.

Hör gärna av dig för mer information, om du önskar boka behandling eller om du har några frågor!

Peter Åhnblad
Leg läkare, Överläkare, Specialist Öron-, näs- och halssjukdomar, huvud-halskirurgi

Sickla ÖNH-center
Atlashuset, Planiavägen 5
131 54 Nacka Tel. 08-556 744 27

Version 141204 Sickla ÖNH-center

Ladda hem informationen som PDF >>

Landstingsavtal (SLL) och sedvanlig patienttaxa för specialistbesök och frikort gäller.